Arnhem,
28
maart
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Provincie Gelderland presenteert haar jaarresultaten van 2018

Samen met andere overheden en partners hebben we gezorgd voor aanleg, herstel en verbetering van natuur in 46 gebieden. Met het project SteenGoed Benutten pakten we samen met betrokken inwoners leegstaand vastgoed aan. In 2018 hebben we 60 projecten voor leegstaand vastgoed verder geholpen. En we zijn samen met gemeenten doorgegaan met de aanleg van snelle fietsroutes, zoals het MaasWaalpad, het Nederrijnpad en de snelle fietsroute Arnhem- Zevenaar. Deze en andere resultaten uit 2018 kunt u lezen in ons digitale magazine ‘Onze jaarresultaten in vogelvlucht’.

Hogere kwaliteit van de leefomgeving

In 2018 gingen we verder met onze plannen om de provincie schoner, gezonder, veiliger en meer welvarende te maken. Dit doen we samen met onze partners. Een samenvatting van de resultaten leest u in ons digitale magazine. Gedetailleerde informatie over alle resultaten vindt u in de Begrotingscyclus.

Resultaten op vele gebieden

In 2018 vernieuwden we de Gelderse Omgevingsvisie. De focus ligt op een duurzame, verbonden en economisch krachtige provincie: een Gaaf Gelderland. We ondersteunden met ons programma ‘Wijk van de Toekomst’ 15 wijken die nu actief meedoen in het traject. De wijk Hengstdal in Nijmegen is hét voorbeeld van een wijk van de toekomst. Duurzaam, aardgasvrij en volledig energieneutraal.

We investeerden in innovatie en ondernemerschap, bijvoorbeeld met de StartupDeltaSummit en de Groeiversneller. We hielpen gemeenten en stichtingen om de kwaliteit van het aanbod aan kunst en cultuur te verbeteren en het erfgoed te behouden. Zo openden we op landgoed Reuversweerd Living Labs, waar vakmensen in de erfgoedsector worden opgeleid. Met de Gelderland Academie versterkten we de positie van raadsleden, Statenleden, collegeleden en ambtenaren met kennis, vaardigheden en een sterk netwerk.

Begrotingscyclus

In de Begroting 2018 gaven we aan welke doelen we in 2018 wilden bereiken en hoeveel dat kost. In de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Slotwijziging zijn deze plannen bijgesteld. In de Jaarstukken verantwoordt de provincie in hoeverre de (bijgestelde) Begroting is gehaald en hoeveel dit heeft gekost.