Haarlem,
29
juni
2019
|
16:15
Europe/Amsterdam

Provincie Noord-Holland: klimaat speerpunt

alleen het Rijk zet een stevige stap in de richting van energietransitie. Ook Noord-Holland gaat vol aan de slag voor het klimaat. De provincie zet fors in op energiebesparing, versnelling van de opwekking van duurzame energie, innovatie en samenwerking met onze partners.

Met het pas gesloten coalitieakkoord Duurzaam doorpakken! investeert de provincie extra in het klimaat.Noord-Holland onderschrijft de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en werkt mee aan de uitvoering van Rijksambities. Noord-Holland hecht eraan zelf te bepalen hoe deze ambities in onze provincie worden ingevuld. Lusten en lasten van de energietransitie moeten eerlijk worden verdeeld. Draagvlak en de financiële consequenties zijn van belang.