Haarlem ,
20
december
2018
|
15:00
Europe/Amsterdam

Provincie Noord-Holland op koers met aanpak vervuilde gronden

De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren. Dit jaar zijn er 92 spoedlocaties vastgesteld. Daarvan zijn 33 volledig afgehandeld, bij 30 locaties is een sanering gaande en op 29 locaties vinden onderzoek of onderhandelingen plaats. De verwachting is dat het doel om in 2020 alle locaties te hebben gesaneerd of beheersd, zal worden gehaald. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitoringsrapportage spoedlocaties 2018.