Haarlem ,
19
september
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Provincie valt in de prijzen op WOW-dag 2019

Het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam (IRP Durgerdam) heeft op de landelijke WOW-dag 2019 de juryprijs ontvangen. De publieksprijs ging naar de zandige dijkversterking Prins Hendrikdijk Texel. De provincie Noord-Holland werkt bij beide projecten samen met andere partijen.

In totaal werden 37 projecten aangemeld. Zowel de winnaar van de publieksprijs (€ 5.000) als van de juryprijs (€ 10.000) krijgen een geldbedrag. Dit bedrag mag vrij worden besteed aan alles wat met het project te maken heeft.

IRP Durgerdam

IRP Durgerdam is een unieke samenwerking van burgers, bedrijven en de 3 betrokken overheden: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Deze partijen geven samen de participatie rondom de waterveiligheidsopgave langs de Durgerdammerdijk vorm.

Prins Hendrikzanddijk Texel

Met de Prins Hendrikzanddijk krijgt Texel er een bijzonder stuk buitendijks gelegen land bij: een zandig natuurgebied. De waterveiligheidsoplossing is geen klassieke dijkversterking en spaart het eiland Texel, behoudt landbouwgrond en zorgt er tegelijkertijd voor dat Texel met natuur weer veilig wordt. Hierbij werken diverse partners samen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Texel, provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het ministerie van Waterstaat en Milieu.

Platform WOW

Platform WOW stimuleert, initieert en faciliteert de samenwerking tussen (vaar)weg en waterbeheerders bij de Nederlandse overheid, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven. Doel is een zo efficiënt mogelijk beheer van WOW-(vaar)wegen en het watersysteem. WOW staat voor 2 onderdelen: Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en Water ontmoet Water. Deze worden dagelijks aangestuurd door het landelijk programmabureau en werken intensief samen op overkoepelende thema’s.