09
november
2018
|
15:15
Europe/Amsterdam

Provincie Zuid-Holland en MRDH intensiveren samenwerking

Met het tekenen van de bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland – Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bekrachtigen de provincie en de Metropoolregio hun samenwerking. Hierin is, op basis van de opgedane ervaringen in de samenwerking en de tussentijdse evaluatie van de MRDH, de rol van de provincie in de vervoerregio MRDH nu verder ingevuld. Samen trekken zij op om de grote opgaven in de regio het hoofd te bieden, nu en in de toekomst. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal door de provincie en metropoolregio geïnformeerd worden over de voortgang van hun samenwerking.