Den Haag ,
01
april
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Provincie Zuid-Holland maakt werk van huisvesting arbeidsmigranten

De provincie Zuid-Holland start voor de zomer met een programma voor huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk in de provincie komen werken. Zij zijn van groot belang voor de Zuid-Hollandse economie, maar krapte op de woningmarkt maakt huisvesting steeds lastiger.

Het nieuwe programma – waarvoor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 400.000 euro beschikbaar stelt – richt zich allereerst op beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten. Dat is er nu vaak niet, waardoor ook slecht zicht is op benodigde huisvesting. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om versneld goede huisvestingsvoorzieningen te realiseren. Verder is er aandacht voor regelgeving, het delen van goede voorbeelden en handhaven op illegale bewoning.

Vraagstukken komen samen

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimte en Economie) heeft Provinciale Staten via een brief geïnformeerd over de komst van het programma. “Bedrijven in onze regio zijn steeds meer afhankelijk van arbeidsmigranten. Ze zijn van groot belang voor bijvoorbeeld onze greenports, de logistieke sector en de bouw. Maar dan moeten we wel zorgen voor goede huisvesting, liefst dichtbij het werk zodat het geen extra drukte op de weg veroorzaakt. Vraagstukken komen samen: krapte op de woningmarkt, mobiliteit en economisch belang. Met dit programma pakken we dat in samenhang aan.”

De provincie werkt op dit moment aan concrete uitwerking van het programma. Dat gebeurt in nauw overleg met gemeenten waar het vraagstuk speelt, het ministerie, bedrijven en huisvesters. Verwachting is dat voor de zomer duidelijk wordt wat de concrete acties zullen zijn