Den Haag ,
20
februari
2019
|
12:15
Europe/Amsterdam

Provincies boeken vooruitgang bij aanpak winkelleegstand

Samenvatting

Provincies hebben zich de afgelopen collegeperiode actief ingezet om regionaal detailhandelsbeleid te bevorderen om zo leegstand van winkels tegen te gaan. Vandaag informeren de gezamenlijke provincies staatsecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) over de belangrijkste acties die zijn ondernomen.

In drie jaar tijd is flinke vooruitgang geboekt. Zo hebben elf provincies nu eigen detailhandelsbeleid opgesteld, in 2016 waren dit er nog maar drie. En om gemeenten en ondernemers te voorzien van goede data voeren alle provincies onderzoek uit naar koopstromen en leegstand. In 2015 was dit slechts de helft. Hierdoor beschikt de sector nu over een duidelijk landelijk inzicht in vraag en aanbod naar detailhandel. Inmiddels is de landelijke leegstand gedaald van 7,4% in 2015 naar 6,7% in 2019 (bron Locatus).

Deze en andere hoogtepunten in het ‘retaildossier’ worden door de Sander de Rouwe - gedeputeerde provincie Friesland en portefeuillehouder Retail bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) - overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer. De Rouwe: “De opgave was groot en er zijn flinke stappen gezet, maar we zijn zeker nog niet klaar. Er zijn punten die blijvend aandacht verdienen.” Provincies zien daarom graag een aanbeveling van de staatsecretaris om de transformatie in binnensteden aan te jagen, vooral nu er ruimte en behoefte voor woningen is. Daarnaast vragen ze aandacht voor langdurige leegstand in krimp- en anticipeerregio’s en middelgrote gemeenten, waar geen toekomst voor recreatief shoppen meer is. Provincies kunnen daarbij extra steun gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een landelijk fonds voor langdurige leegstand.

Meer informatie over de provinciale aanpak bij winkelleegstand en een overzicht daarvan per provincie vind je hier