24
september
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.

Fietsparkeren bij stations
Provincies, vervoerregio’s en gemeenten ‘staan op de pedalen’ om fietsen naar het werk te stimuleren. Ze zijn dan ook blij met de rijksbijdrage, maar het is niet genoeg. ProRail heeft becijferd dat er tot 2030 een tekort van ruim 150.000 fietsparkeerplaatsen zal zijn op stations in Nederland. De rijksbijdrage hiervoor is 74 miljoen euro, maximaal 40% per project. De regio investeert de overige 60%, maar het totaal van 185 miljoen euro is niet genoeg om in de behoefte te voorzien.

Portefeuillehouder Gerard Slegers van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder van de gemeente Zaanstad: “Om de fietser goed te bedienen is een soepele en vooral voorspelbare reis noodzakelijk. Het gemakkelijk parkeren van de fiets, om vervolgens over te stappen op het OV is daarbij een voorwaarde. Als Rijk, vervoerregio’s, provincies en gemeenten optimaliseren we deze overstap en zorgen we voor extra parkeervoorzieningen waar deze nu te weinig aanwezig zijn.”

Snelfietsroutes
Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe en IPO ambassadeur voor ‘de fiets’: “Het idee voor snelfietsroutes ontstond in 2006 en sindsdien is ruim 500 kilometer aan aantrekkelijke fietsroutes gerealiseerd. Als het aan de decentrale overheden ligt komt daar de komende jaren nog minstens 600 kilometer bij, met een ambitie voor nog eens 400 kilometer na 2021. Daar kunnen we de bijdrage van de staatssecretaris goed bij gebruiken. Ook maken we fietsroutes aantrekkelijker, breder en sneller, zodat mensen de fiets in plaats van de auto kunnen kiezen. Op deze manier investeren we ook in verduurzaming van het woon-werk verkeer en zorgen we ervoor dat stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar blijven.”

In het regeerakkoord is 100 miljoen euro gereserveerd voor de fiets. De staatssecretaris heeft inmiddels kenbaar gemaakt dit bedrag te willen investeren in fietsparkeervoorzieningen bij stations (74 miljoen euro) en in snelfietsroutes (26 miljoen euro) om invulling te geven aan haar ambitie om 200.000 extra forensen op de fiets te krijgen en tegelijk voor bestaande fietsers de voorzieningen te verbeteren. Zij heeft de provincies en vervoerregio’s opgeroepen om voor 22 september kansrijke projecten aan te dragen, die nog binnen deze kabinetsperiode gerealiseerd kunnen worden.

Bestuursakkoord Fietsparkeren
Met deze investering wordt invulling gegeven aan de afspraken in het Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations. Rijk, provincies, vervoerregio’s en gemeenten hebben in december 2016 afgesproken dat er extra investeringen worden gedaan om tekorten aan fietsparkeerplekken bij stations terug te dringen. Dit staat in het bestuursakkoord ‘Fietsparkeren bij stations’ dat in december 2016 werd ondertekend door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma, regionale partijen en tal van maatschappelijke partners.

Onlangs hebben provincies, vervoerregio’s en gemeenten geïnventariseerd waar de afgelopen jaren snelfietsroutes gerealiseerd zijn en waar binnen afzienbare tijd de schop in de grond gaat. Deze snelfietsroutekaart geeft een overzicht.