Den Haag,
20
juni
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Ook provincies gaan e-factureren

Over uiterlijk 10 maanden moeten de decentrale overheden – provincies, gemeenten en waterschappen - elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de decentrale overheden in een brief op de deadline gewezen. Ook wil hij graag uiterlijk 1 juli van de provincies weten wat de stand van zaken is rond het e-factureren.

Europese verplichting
De Rijksoverheid moet al sinds januari 2017 elektronisch kunnen factureren. Nu volgen dus ook de provincies: vanaf volgend jaar april zijn zij verplicht om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Die datum is een Europese verplichting, die volgt uit de Europese Richtlijn 2014/55/EU. De richtlijn zelf is verankerd in de Aanbestedingswet. Knops wil Brussel in april volgend jaar graag meedelen dat zowel het rijk als de provincies, gemeenten en waterschappen aan de eisen van de Europese Richtlijn voldoen. Dat is niet alleen vanwege de wettelijke verplichting, maar ook vanwege de grote voordelen die e-factureren oplevert: het is goedkoper, sneller en nauwkeuriger.

Oproep aan de provincies
De staatssecretaris wil weten wat op dit moment de stand van zaken is. Daarom moeten de provincies voor 1 juli 2018 aan het PIANOo-programmabureau doorgeven in welke fase de organisaties zich bevinden: zijn ze al gestart, hoe ver staat het met de voorbereiding, is het project al klaar of staat het on hold. Het programmabureau heeft ook als taak om de decentrale overheden te ondersteunen bij de invoering van e-facturen en de voortgang ervan te bewaken.

 Lees de brief van staatssecretaris Knops over e-factureren.