Den Haag ,
28
juni
2019
|
17:10
Europe/Amsterdam

Provincies hard op weg naar taakstelling Wind op Land

Samenvatting

Provincies realiseren naar verwachting 79-88% van de taakstelling voor Wind op land in 2020. In 2023 gaat naar verwachting de taakstelling ruim over de 7.000 MW heen. Dat blijkt uit de Monitor Wind op Land 2018, die vandaag door minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dit is een enorme prestatie van alle betrokken partijen. Het gaat om een grote taakstelling waar Nederland niet eerder in zo’n omvang ervaring mee heeft opgedaan. Nog steeds lopen provincies tegen belemmeringen aan waar zij geen of beperkte invloed op hebben. Zoals vliegverkeer, radar, beschikbare netcapaciteit en maatschappelijk draagvlak.

Provincies laten zien regie op windprojecten te voeren door gebieden aan te wijzen voor windparken en daarover in gesprek te gaan met ontwikkelaars en omgeving. Ondanks het aanwijzen van gebieden blijven provincies voor het realiseren van de taakstelling afhankelijk van initiatiefnemers.

Windprojecten vragen om een zorgvuldig proces en participatietraject met veel inzet op maatschappelijke acceptatie, ook als de deadline van de taakstelling in zicht komt. De taakstelling voor Wind op Land maakt dat provincies veel ervaring opdoen met proces- en financiële participatie. Met het oog op ontwikkelen van voorstellen voor de energietransitie is die ervaring zeer waardevol. Denk bijvoorbeeld bij het samen met de omgeving komen tot voorstellen voor hernieuwbare opwek in het kader van regionale-energiestrategieën (RESsen). Een zorgvuldig proces over de ruimtelijke inpassing, aangevuld met manieren om de omgeving mee te laten delen in de lusten is daarbij van groot belang.

Provincies zien een groeiend besef van de noodzaak van de energietransitie. Veel partijen komen in actie om bij te dragen aan de opwek van hernieuwbare energie. Bedrijven, lokale initiatieven, energiebedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Klik hier voor de Kamerbrief en de (link naar de) monitor Wind op Land 2018