Den Haag ,
28
juni
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Provincies: Klimaatakkoord moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven

Samenvatting

Vandaag publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. De gezamenlijke Nederlandse provincies zien het kabinet een stevige stap in de richting van de energietransitie zetten.

Gedeputeerde Jop Fackeldey, namens alle provincies: “We zien enerzijds een forse ambitie bij het kabinet en anderzijds ruimte voor maatwerk voor de decentrale overheden. Dat maatwerk is erg belangrijk om de maatregelen met onze inwoners samen te kunnen oppakken. Ambitie is goed en belangrijk, maar wat voor ons als provincies cruciaal is en blijft is dat de maatregelen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven. Daar hebben we steeds op ingezet en dat zullen we blijven doen.” In het najaar bespreken alle 12 Provinciale Staten het Klimaatakkoord. Resultaat van deze besprekingen zal een definitieve reactie van de provincies op de kabinetsplannen zijn.