Den Haag ,
02
april
2020
|
10:18
Europe/Amsterdam

Provincies maken afspraken over onderlinge aankoop stikstofrechten

Samenvatting

De provincie Brabant heeft onlangs stikstofrechten gekocht buiten de eigen provinciegrenzen om de ontwikkeling van Logisitiek Park Moerdijk mogelijk te maken. De betreffende provincies (Drenthe, Zeeland en Noord-Holland) zijn door deze actie van Noord-Brabant verrast.

De 12 gedeputeerden van alle provincies hebben de ontstane situatie besproken en met elkaar geconstateerd dat deze handelswijze wordt afgekeurd. Noord-Brabant wilde snel handelen in het belang van de voortgang van het project. Daarbij heeft Noord-Brabant onvoldoende ruggespraak met de collega-provincies gevoerd. Dat had niet zo gemoeten en daar heeft Brabant excuses aan de andere provincies voor aangeboden. 

Gezamenlijk optrekken 

De gedeputeerden van de 12 provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg, hebben deze kwestie vandaag met elkaar uitgesproken. De provinciebestuurders hebben met elkaar benadrukt dat bij de aanpak van het stikstofprobleem van groot belang is dat er zorgvuldige processen in alle gebieden worden gevoerd, waarbij stikstofreductie, zoveel mogelijk perspectief voor alle sectoren en natuurwinst centraal staan. De 12 provincies trekken gezamenlijk op en willen voorkomen dat partijen her en der in Nederland stikstofruimte kunnen opkopen voor initiatieven die niet het gezamenlijk belang dienen. In de 12 provincies zal de komende weken met de betrokken sectoren overlegd worden voordat tot openstelling van de regeling extern salderen wordt overgegaan.  

Achtergrond 

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt Logistiek Park Moerdijk. De stikstofdepositie van dit project kan niet alleen met de inzet van stikstofreductie in Noord-Brabant zelf gesaldeerd worden. Daarvoor zou stikstofreductie gerealiseerd moeten worden op strategisch gekozen locaties verspreid over Nederland. 

Brabant zag zich genoodzaakt tot snel handelen vanwege de grote urgentie. De andere provincies werden daarmee voor een voldongen feit geplaatst. Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt worden hierover vervolgafspraken gemaakt. Daarin wordt ook zeker gesteld dat er voldoende stikstofruimte over blijft die nodig is voor gebruik in de eigen provincie. 

Brabant heeft 6 veehouderijen gekocht die al te koop stonden. Van deze 6 veehouderijen liggen er 2 in Noord-Brabant en 4 in andere provincies. Met de inzet van de stikstofrechten hier van zou de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk niet tot significant negatieve effecten leiden op Natura 2000-gebieden. Daarnaast blijft het overgrote deel van de hiermee verworven stikstofruimte beschikbaar voor doeleinden van de betrokken provincies. Hierover vindt nader overleg plaats. 

De brief van de provincie Noord-Brabant kunt u hier lezen