28
mei
2020
|
16:27
Europe/Amsterdam

Provincies positief over eerste stap coronacompensatie van het Rijk

In de brief van de minister van BZK en staatssecretaris van Financiën over compensatie aan medeoverheden voor de coronacrisis wordt helder gemaakt dat er ook veel extra geld door medeoverheden is uitgegeven en inkomsten zijn misgelopen. De gezamenlijke provincies zien deze eerste stap van het Rijk om aan een oplossing daarvoor samen te werken als een voorzichtig positief signaal.

Voorzitter Theo Bovens van het Interprovinciaal Overleg benadrukt dat de medeoverheden samen optrekken met het Rijk om uit de crisis te komen. Theo Bovens: ‘Het herstel uit de crisis gaat hand in hand met het vertrouwen van burgers in de overheid. Juist op dit soort momenten kun je de kracht van het gezamenlijke bewijzen. Met deze stap laat het kabinet haar eerste verantwoordelijkheid zien. Nu gaan we de vervolgfase in die ook voor provincies heel belangrijk is’.

Op deze eerste stap komt snel een vervolg. Er is regiegroep die de reële kosten en gederfde inkomsten van medeoverheden in kaart brengt. Die kosten worden de komende weken duidelijk en in welke mate provincies compensatie nodig hebben. Dat zal met name betrekking hebben op het OV, cultuur en de ondersteuning van de regionaal economische ontwikkelingen. Met het kabinet is afgesproken dat ook provincies worden gecompenseerd voor reële kosten en gederfde inkomsten.

Daarom blijven wij graag constructief in gesprek met het Rijk om te werken aan een reëel pakket van (compensatie)maatregelen. De gedeputeerden verantwoordelijk voor de regionale economie hebben bovendien afgesproken nog intensiever samen op te trekken voor de kortetermijnmaatregelen.