Den Haag,
10
december
2019
|
18:01
Europe/Amsterdam

Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

Samenvatting

Alle 12 provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening voor activiteiten van kracht, behalve in Fryslân. 

Eenduidige regels

Gouverneur Theo Bovens, namens de 12 provincies: “Met eenduidige regels trekken Rijk en Provincies samen op om stikstofdepositie in onze natuur terug te dringen en zoveel mogelijk ontwikkeling in Nederland mogelijk te maken. Wij rekenen er op dat de vergunningverlening nu goed op gang komt.” Op donderdag 12 december worden de nieuwe beleidsregels gepubliceerd op de sites van de provincies, op Bij12.nl. Vrijdag 13 december treden ze in werking met uitzondering van extern salderen met bedrijven met dier-en fosfaatrechten. Dit zal mogelijk worden na vaststelling van de landelijke wetgeving, naar verwachting rond 1 februari 2020.