Den Haag,
26
maart
2020
|
09:10
Europe/Amsterdam

Provincies steunen spoedwet digitaal vergaderen

Samenvatting

De twaalf provincies steunen de spoedwet van minister Knops van Binnenlandse Zaken om op zeer korte termijn het digitaal besluiten voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen tijdelijk mogelijk te maken.

Tot nu toe schrijft de wet voor dat de volksvertegenwoordiging fysiek bij elkaar moet komen voor officiële besluitvorming. Door de strenge maatregelen om het coronavirus in Nederland terug te dringen is dit niet mogelijk. Toch liggen er in de komende weken een groot aantal voorstellen bij de provincies en de andere decentrale overheden ter besluitvorming voor die niet kunnen worden uitgesteld.

Met de Spoedwet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming komt er op korte termijn een tijdelijke mogelijkheid in de wet om toch tot besluitvorming van Provinciale Staten te komen, die vanuit democratisch oogpunt gelegitimeerd is. De provincies gaan samen met de andere overheden na op welke manier de regeling op korte termijn in praktijk kan worden gebracht.