Arnhem,
03
februari
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

PS Gelderland stelt startnotities Regionale Energie Strategie vast

De Staten stelden op 29 januari 2020 de startnotities voor de Regionale Energie Strategieën (RES), Noord-Veluwe, Rivierenland en Achterhoek vast. In maart 2021 worden de RES-en 1.0 vastgesteld en opgenomen in het omgevingsbeleid. Er zijn 3 moties ingediend die niet zijn aangenomen.

Voorzitter John Berends stopte het debat van de Provinciale Staten over integriteit vroegtijdig. Hierna bracht Marjolein Faber (PVV) een punt van orde in om hoofdelijk te stemmen over de doorgang van het debat. De stemming leverde met 9 voor en 44 stemmen tegen geen meerderheid op. Het debat werd daarop niet meer hervat.

De Open Agenda is de plek waar inwoners en Statenleden met elkaar kunnen praten. Chris Zeevenhooven sprak over Natuur Netwerk en stikstof in Gelderland. Kijk hieronder naar de Statenminuut over dit onderwerp.