Utrecht ,
25
september
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

PS Utrecht na uitvoerig debat akkoord met jaarrekening 2017

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn akkoord gegaan met de langverwachte jaarrekening 2017. Dit deden zij vanavond na een debat over dit stuk en de goedkeurende accountantsverklaring, waarin stevige opmerkingen staan over de financiële processen van de provinciale organisatie. Ook was er tijdens de vergadering discussie over deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda.

Uithoflijn

Een klokkenluidersmelding over mogelijke onregelmatigheden bij het project de Uithoflijn was voor de accountant aanleiding om aanvullend onderzoek te doen bij de controle van de jaarcijfers over 2017. Voor het zomerreces 2019 heeft de accountant haar onderzoek afgerond en de jaarrekening voorzien van een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid. Wel staat er in haar accountsrapport een aantal kritische noten. Zo stelt de accountant dat bij het project de Uithoflijn er voor een totaalbedrag aan meerwerkafspraken van 12,2 miljoen euro ‘’niet voldoende en niet geschikte controle-informatie is verkregen om vast te stellen dat de prijs in de overeenkomsten juist is in relatie tot de waarde van de prestatie die ervoor geleverd is’’.

Het ontbreken van een goede navolgbaarheid en verslaglegging van de onderhandelingen over dit meerwerk bij het project de Uithoflijn, deed stof opwaaien bij PS. Tijdens het debat uitten ze zich kritisch over de gang van zaken rondom de jaarrekening 2017. Ze vonden het pijnlijk dat de provinciale organisatie hun financiële processen niet op orde had en dat het ruim een jaar te laat is voordat er een goedgekeurde jaarrekening lag. PS benadrukten dat dit niet meer mag gebeuren.

De provincie erkent en herkent dat het niet goed is gegaan en dat het beter moet. Om herhaling te voorkomen, is de provinciale organisatie aan de gang gegaan om hun procedures en financiële processen te verbeteren. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de financiële bedrijfsvoering in vervolg anders en beter te doen. De provincie is daarmee volop aan de slag.

Vuelta

Verder was er discussie over deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda. In december 2018 is de start van de Vuelta (Ronde van Spanje) 2020 aan Utrecht en Brabant toegewezen. De vijf publieke initiatiefnemers (provincie Noord-Brabant, gemeente Breda, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Utrecht en provincie Utrecht) willen La Vuelta Holanda gezamenlijk organiseren en het evenement benutten voor een aantal maatschappelijke opgaven en beleidsdoelen.

In 2018 heeft Provinciale Staten maximaal € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Vuelta 2020. Een aantal partijen ziet deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda zelf echter niet zitten. Zij zijn bang dat de provincie Utrecht hierdoor verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele financiële tekortkomingen. Zij willen dat de € 2,1 miljoen beschikbaar wordt gesteld in de vorm van een subsidie met strakke voorwaarden en dat er niet wordt deelgenomen aan deze stichting, zodat de provincie geen financieel risico loopt.

Volgens de verantwoordelijke gedeputeerde geeft een actieve deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda de mogelijkheid om meer invloed te hebben op de gang van zaken. Bij het verstrekken van een subsidie worden er vooraf voorwaarden gesteld en vindt er pas achteraf verantwoording plaats. Hier gaat de voorkeur niet naar uit.

Meer informatie over alle besluiten van 25 september 2019.

Voor persinformatie: Communicatieadviseur Provinciale StatenNanette.Catoen@provincie-utrecht.nl, 06 - 21 12 45 85

Voor algemene informatie:info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11