Utrecht,
24
mei
2019
|
11:45
Europe/Amsterdam

Raad van State doet 29 mei einduitspraak over het PAS

Samenvatting

Op woensdag, 29 mei 2019 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak volgt op de zitting van 14 februari 2019.

De einduitspraak gaat over zes natuurvergunningen voor veehouderijen, die een beroep doen op de ontwikkelingsruimte van het PAS. Een aantal natuurorganisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB) en werkgroep Behoud de Peel, hebben tegen deze vergunningen beroep ingediend. Volgens de organisaties wijkt het PAS op een aantal punten af van de Europese Habitatrichtlijn. Daarnaast heeft men bezwaar gemaakt, tegen het feit dat in Nederland geen vergunningen nodig zijn om vee in de wei te laten grazen (beweiden) en landbouwgrond te bemesten.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde in mei 2017 zogenoemde prejudiciële vragen over het PAS aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof deed zijn uitspraak op 7 november 2018. Het Hof accepteert een systeem als dat van de PAS bij het toestaan van projecten, maar gaf aan dat er zware eisen blijven gelden voor de onderbouwing van het PAS. Het is aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze eisen voldoet.

Gevolgen voor de uitvoering

De uitspraak kan gevolgen hebben voor de toestemmingsverlening in het kader van het PAS. Daarom is door Rijk en provincies besloten om de toestemmingsverlening op basis van het PAS vanaf 23 mei 2019 na 12.00 uur tijdelijk op te schorten. Het is dan ook niet meer mogelijk om via AERIUS Calculator meldingen in te dienen. De PAS-partners wachten de uitspraak af voor verdere besluitvorming. De uitspraak is niet van invloed op de uitvoering van bron- en herstelmaatregelen. De PAS-partners blijven hierop inzetten.

Het PAS is een samenwerkingsverband tussen Rijk en provincies. Binnen het PAS wordt gewerkt aan een sterkere natuur, minder stikstof en ruimte voor economische ontwikkeling. Het programma omvat bronmaatregelen om de stikstofemissie omlaag te brengen en herstelmaatregelen om natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof.