Den Haag,
07
februari
2020
|
14:56
Europe/Amsterdam

Reactie provincies op Landbouwpakket kabinet

Samenvatting

We staan in Nederland voor een grote opgave om de stikstofneerslag terug te brengen. In de Kamerbrief van 7 februari kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan die leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot.

De provincies vinden het goed dat het kabinet gelden beschikbaar maakt voor de vrijwillige opkoop van (boeren)bedrijven en voor de innovatie en verduurzaming van stallen. Als provincies delen wij met het kabinet de urgentie op korte termijn maatregelen te nemen om de depositie terug te brengen. We zijn met het Rijk in gesprek om de aangekondigde maatregelen vorm te geven op een wijze die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is. De provincies benadrukken dat dit eerste stappen zijn. Om duurzaam perspectief voor natuur én economische ontwikkeling mogelijk te maken in Nederland blijven forse aanvullende stikstofreductiemaatregelen en middelen voor alle sectoren nodig.