Den Haag,
20
augustus
2020
|
20:32
Europe/Amsterdam

Reactie verdeling cultuurgeld van Fonds Podiumkunsten

De gepresenteerde verdeling van het Fonds Podium Kunsten (FPK) maakt duidelijk dat het huidige budget van het FPK onvoldoende is. Dat laten de gezamenlijke provincies weten na het cultuuroverleg. De belofte van het kabinet wordt op deze manier niet gerealiseerd. Met meer budget kan wel voldoende spreiding over het land voor kwalitatief hoogwaardige aanvragen gehaald worden. We pleiten daarom voor verhoging van het budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren en aanbod in het gehele land te garanderen.

Deze situatie is weer een teken dat het huidige systeem zijn houdbaarheid verloren heeft. De gezamenlijke provincies zullen zich de komende periode buigen over mogelijkheden voor doorontwikkeling van het systeem om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt namens de gezamenlijke provincies: ”Zorg er nou gewoon voor dat alle culturele gezichten en landschappen van Nederland bediend worden. Dan hebben we over vier jaar niet meer dit soort scheve situaties.”