21
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Regionale aanpak energietransitie: bestuurlijke bijeenkomsten van start

Welke rol hebben regio’s in de klimaat- en energietransitie? Hoe zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met concrete resultaten? Over deze vragen organiseren het IPO, de UvW en de VNG bestuurlijke informatiebijeenkomsten bij alle provincies. De eerste bijeenkomst wordt op 25 juni in Limburg gehouden.

Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren per provincie een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst over de regionale aanpak van de Energietransitie.

Krachten bundelen
De ambtelijke bijeenkomsten zijn inmiddels achter de rug. Deze bijenkomsten dienden ter voorbereiding van de bestuurlijke bijeenkomsten. Adviseurs, beleidsmedewerkers en projectleiders leverden de afgelopen drie maanden waardevolle input voor de bestuurlijke bijeenkomsten. Deze bestuurlijke bijeenkomsten zijn bedoeld voor wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en statenleden. Zij horen tijdens de sessies hoe trajecten er voor hun regio uit gaan zien en hoe lokale stakeholders hierbij betrokken worden. Ook worden zij geïnformeerd over het besluitvormingsproces rondom het Klimaatakkoord en de Regionale Energie en Klimaatstrategieën en wat dit voor hen betekent. Ook gaan zij met elkaar in gesprek: hoe kunnen zij in de regio de krachten bundelen om samen de opgave aan te pakken en ambities te verwezenlijken?

Aanmelden
De bijeenkomsten worden per provincie gehouden. Wie betrokken is bij de beleidsontwerpen en nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kan zich aanmelden via de website van de UVW. Hier komen ook de programma’s van de bijeenkomst op te staan, evenals het recente overzicht van data en locaties. Op dit moment zijn de datums voor Limburg, Flevoland, Drenthe en Zeeland bekend.