Den Haag ,
30
maart
2020
|
11:18
Europe/Amsterdam

Kickoff Regionale Mobiliteitsprogramma's

Samenvatting

Slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen vragen om regionaal maatwerk en een integrale aanpak. Daarom hebben overheden in het klimaatakkoord afgesproken om een landsdekkend geheel van Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) te ontwikkelen.

In de Regionale Mobiliteitsprogramma’s werken provincies, gemeenten en regionale partners samen om mobiliteit te verduurzamen en de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid van gebieden te verbeteren. Provincies nemen het voortouw om samen met gemeenten Regionale Mobiliteitsprogramma’s op te stellen.

Het streven is om in de voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg MIRT van het najaar van 2020 een landsdekkend geheel van RMP’s te presenteren. Voor sommige regio’s gaat het hierbij om een aanscherping van een bestaand programma, terwijl het voor andere regio’s een eerste versie van een nieuw programma betreft.

Het IPO ondersteunt provincies bij de ontwikkeling en uitvoering van Regionale Mobiliteitsprogramma’s. Om provincies op de hoogte te houden van actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van Regionale Mobiliteitsprogramma’s en duurzame mobiliteit maakt het IPO vanaf nu ieder kwartaal een nieuwsbrief.
Deze eerste kwartaalupdate bevat de volgende onderwerpen:

  1. Terugblik op kick-off Regionale Mobiliteitsprogramma's
  2. Lancering handreiking 1.0
  3. Inspiratiegids duurzame mobiliteit
  4. Nieuwe inzichten, ontwikkelingen en onderzoeken