Haarlem ,
17
juli
2019
|
09:30
Europe/Amsterdam

Rekenmodel voor stikstofdepositie aangepast

Het rekenmodel dat de neerslag van stikstof berekent wordt deze zomer verbeterd. Tot die tijd verlenen het Rijk en de provincies geen toestemming voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden.

 

Rijk en provincies willen een landelijk en eenduidig rekenmodel voor het berekenen van de neerslag van stikstof (stikstofdepositie). Om dit mogelijk te maken komt er een nieuwe versie van AERIUS Calculator. Dit model wordt landelijk voorgeschreven als rekeninstrument voor de toestemmingsverlening. 

Uniform beoordelen

Om te zorgen dat toestemmingsverlening op dezelfde manier plaatsvindt, gaan provincies en het Rijk een gezamenlijk beleids- en beoordelingskader vaststellen. Hierdoor kunnen zij zorgvuldig omgaan met de uitspraken van de Raad van State en vergunningsaanvragen zo eenduidig mogelijk laten beoordelen. Het vaststellen van dit kader gebeurt fasegewijs. Het is de bedoeling dat de aangepaste versie van AERIUS Calculator voor september beschikbaar komt, inclusief een beoordelingskader en handreiking voor intern salderen.

Actueel rekenmodel

Met deze geactualiseerde versie van het rekenmodel is het mogelijk om de effecten van activiteiten zoals landbouw, wegen en woningen te berekenen. Hierdoor kunnen initiatiefnemers zich beter voorbereiden op toekomstige vergunningaanvragen. Deze versie van de calculator is nog niet geschikt voor mechanisch geventileerde stallen. Later dit jaar volgt een volgende versie, die wel geschikt is voor deze stallen.

Inzet is dat in het najaar het beoordelingskader voor vergunningaanvragen gebaseerd op extern salderen of op een ADC-toets beschikbaar komt. Vergunningaanvragen hiervoor zullen op basis van dit nog op te stellen beoordelingskader worden beoordeeld.