06
november
2018
|
14:19
Europe/Amsterdam

‘RES moet onze eigen opgave zijn’

Samenvatting

Gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) en IPO-portefeuillehouder Energie blikt in een interview op de website Energeia.nl vooruit op de verdere invulling van de regionale energiestrategieën.

Dit jaar wordt het nationale Klimaatakkoord gesloten. Dit is een uitwerking van de internationale afspraken in Parijs in 2015. Het Klimaatakkoord vraagt om een nieuwe manier van samenwerken van provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers. Zij maken per regio gezamenlijk een Regionale energiestrategie (RES). In de RES staan welke maatregelen in de regio voor nodig zijn om tot de afspraken uit het Klimaatakkoord te komen.

Start
De formele start is na de ondertekening van het Klimaatakkoord”, aldus Fackeldey. “In het eerste half jaar gaan de regio's bekijken wat zij willen en kunnen. Het aanbod van de regio's moet minimaal voldoen aan de opgave die is geformuleerd aan de klimaattafels van elektriciteit en gebouwde omgeving. Als regio's meer willen doen, dan kan dat. De RES is vormloos, elke regio mag dat zelf invullen.” 

Spannend
Fackeldey: “Na het eerste half jaar worden de RES-sen doorgerekend. Dat optelmoment is spannend. Het zou natuurlijk mooi zijn als het totaal tot meer optelt dan er in het Klimaatakkoord is afgesproken. Maar als de strategieën bij elkaar niet optellen tot wat er is afgesproken in het Klimaatakkoord, hoe verdelen we dan de rest? Dat gaan we dan zelf als decentrale overheden bepalen. Hier in Flevoland kun je de politieke discussie krijgen of wij meer moeten opwekken dan we zelf nodig hebben. Ik wil maar zeggen; daar staat de PVV heel anders in dan Groenlinks. Dat gesprek moeten we wel voeren. De RES moet onze eigen opgave zijn.”

Lees het volledige interview op Energeia.nl