Zwolle,
06
juni
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Rijhulpsystemen helpen tegen onveiligheid, uitstoot en files

Publieke en private organisaties zetten zich gezamenlijk in om het veilige gebruik van rijhulpsystemen in voertuigen, de zogenaamde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in 3 jaar met minimaal 20% te verhogen. Die doelstelling is vastgelegd in het ADAS Convenant, dat inmiddels door 42 partijen (de ‘ADAS Alliantie’) is ondertekend. Om kennis en ervaringen in de wereld van de slimme mobiliteit te delen is er daarnaast de online community www.slimonderweg.nl.

Zelfrijdende auto

ADAS wordt beschouwd als opmaat naar de zelfrijdende auto. Nu al kunnen deze systemen bijdragen aan de verbetering van verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op weg.

Uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat ADAS, gemiddeld gezien over de verschillende typen, bij grofweg 50% van de automobilisten in Nederland onbekend is. Desondanks is de aanwezigheid van ADAS in het Nederlandse wagenpark sinds 2015 licht gestegen. Bestuurders lijken niet goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid, de werking of het juiste gebruik van ADAS in de eigen auto.

Online community

Slimonderweg.nl is een online community waar weggebruikers elkaar informeren en waar fact-based informatie wordt gedeeld, over de kansen en de risico’s van slimme mobiliteit, zoals rijhulpsystemen. De community is een initiatief van ANWB, RAI Vereniging, Provincie Noord-Holland, CBR en het Ministerie van I&W. Onderdeel van de lancering van dit platform vormt een online game, waarmee iedere bestuurder zijn of haar kennis over ADAS kan testen. Wie aantoont deze materie goed te beheersen, ontvangt het ‘slimme rijbewijs’.

Brede alliantie

De ADAS Alliantie bestaat uit veel verschillende organisaties, die allemaal op een of andere manier te maken hebben met ADAS. Dat zijn niet alleen de bekende brancheverenigingen, maar bijvoorbeeld ook schadeherstellers, opleidingsinstituten, dataproviders en overheden. De ADAS Alliantie wil de samenwerking tussen de deelnemende partijen bevorderen.

De ADAS Alliantie bestaat uit een kernteam, met vertegenwoordigers van de RAI Vereniging, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Aon, de BOVAG, en het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast hebben de volgende organisaties zich aangesloten: Achmea, Arcadis, Carglass, CBR, Euro NCAP, Fleet360, FOCWA, Future Mobility Network, gemeente Rotterdam, gemeente Tilburg, Hastig, HELLA Benelux, Innovam, IVA Driebergen Business School, Malin, Nederlandse Kampeerauto Club, Pilkington Benelux AGR, ProDrive Academy, Provincie Noord-Brabant/SmartwayZ, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, RDW, ROF (Friesland), Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, SWOV, Syndesmo, The Plan B Company, TNO, TU-Delft, TUe, Vereniging Zakelijke Rijders, VMS Insight, VNA, VOC, VVCR en VWE.

Het is voor geïnteresseerde organisaties mogelijk om aan te sluiten, onder voorwaarde dat zij actief bijdragen aan de doelstelling van de ADAS Alliantie.

Meer informatie

Meer informatie over de ADAS alliantie is te vinden op www.adasalliantie.nl.