Groningen ,
17
oktober
2019
|
16:30
Europe/Amsterdam

Rijk en provincies werken aan gezamenlijke aanpak stikstofproblematiek

Verschillende provincies hebben het persbericht van de gezamenlijke provincies en het ministerie over de stikstofproblematiek op hun website geplaatst. Daarvan hebben wij het bericht van de provincie Groningen in deze rubriek opgenomen. 

Het Rijk voerde vandaag samen met de provincies een goed en constructief gesprek. Gezamenlijk werken ze, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Perspectief

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

In gesprek

De provincies en het Rijk geven uiterlijk 1 december 2019 nadere duidelijkheid hierover. De gezamenlijke overheden vinden het van belang om met alle sectoren het gesprek aan te gaan.