Flevoland,
19
juli
2019
|
11:45
Europe/Amsterdam

Rijk en regio investeren 30 miljoen euro in Noordelijk Flevoland

Om Noordelijk Flevoland voor te bereiden op de toekomst, investeren het Rijk en de regio gezamenlijk 30 miljoen euro in de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Dat schreef minister Carola Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Schouten schreef de brief ook namens minister Kajsa Ollongren en andere betrokken bewindspersonen. Open de brief op Rijksoverheid.nl. Provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder werken samen met het Rijk aan de verduurzaming van de IJsselmeervisserij. De partijen geven een impuls aan het maritiem cluster op Urk. Ze werken samen aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van slimme mobiliteit. Deze initiatieven dragen bij aan de werkgelegenheid en brede welvaart voor de inwoners.

88 inzendingen

Nu er een akkoord is gekomen op de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering. Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noordelijk Flevoland uit 88 inzendingen voor een Regiodeal. De regio wil onder andere inzetten op talentontwikkeling, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een nieuwe maritieme campus op Urk. Deze campus draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector. Het biedt jongeren de kans om zich te specialiseren. Op deze manier blijft Noordelijk Flevoland ook in de toekomst koploper op maritiem gebied.

15 miljoen euro

Daarnaast richt de Regiodeal zich op de ontwikkeling van slimme mobiliteit en infrastructuur met het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). Dit centrum werkt met slimme ICT-toepassingen aan oplossingen rond bereikbaarheid, cyber security en de ontwikkeling van duurzame voertuigen. Het is de ambitie dit testcentrum te vestigen in Marknesse. De Regiodeal is een partnerschap tussen het Rijk en de regio. Voor de totstandkoming van deze Regiodeal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio-envelop. De regio legt ook 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.

Partners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regiodeal. Samen met provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder is deze deal tot stand gekomen.

Regiodeals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Met het sluiten van Regiodeals worden deze regio’s versterkt op een manier die past bij de mensen die er werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende zorg voor ouderen die langer thuiswonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regiodeals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken het Rijk en de regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.