Den Haag,
13
december
2019
|
13:05
Europe/Amsterdam

Routekaart Risicodialoog online

Vandaag is de Routekaart Risicodialoog openbaar en downloadbaar geworden. 
Deze helpt partijen met het voeren van de risicodialoog en gaat in op het voorbereiden,
het voeren en het afronden van een risicodialoog.
Ook het IPO en de provincies hebben een rol gespeeld in het tot stand brengen van de
Routekaart Risicodialoog, die in een korte en uitgebreide variant te downloaden is via 

het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.