Den Haag,
11
september
2020
|
17:04
Europe/Amsterdam

Ruimte voor goed uitvoeren van de NOVI

Vandaag is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen.  De provincies spelen een belangrijke verbindende rol in de fysieke leefomgeving. De oproep van provincies is om die rol te versterken en gebruik te maken van hun kennis van regio-specifieke kwaliteiten.

Want de Provinciale Staten maken de ruimtelijke samenhangende afwegingen en nemen democratisch genomen beslissingen over het gebruik en bescherming van de fysieke leefomgeving. Het integrale karakter van de provinciale taken past bij uitstek bij het goed uitvoeren van de opgaven die in de NOVI zijn geadresseerd. Het rijk moet provincies en gemeenten in staat stellen om hun rol te pakken, onder meer door als rijk als één rijksoverheid te opereren in de regio. Anders komen de opgaven en instrumenten versnipperd op het erf van gemeenten en provincies, wat de uitvoering bemoeilijkt.

Gedeputeerde van de provincie Utrecht Huib van Essen, is namens de gezamenlijke provincies woordvoerder op het thema NOVI: ”Keuzes die voortvloeien uit de NOVI moeten ook goed kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor hebben we wel voldoende middelen nodig voor bijvoorbeeld de woningbouwimpuls. Maar ook de bevoegdheden krijgen om de integraliteit van wat er moet gebeuren daadwerkelijk waar te maken!”.

We geven uitvoering aan de NOVI als één overheid. Eén overheid is samenwerken tussen alle Rijksdepartementen en met provincies, gemeenten en waterschappen waarbij iedereen zijn eigen kracht gebruikt.

5 provincies gaven eerder vandaag een toelichting  in het artikel uit het FD "Provincies: vergaande bemoeienis Rijk met woningbouw ongewenst".