Arnhem ,
07
juni
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Ruimtelijke uitwerking werklocaties Arnhem-Nijmegen vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de ruimtelijke uitwerking van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Arnhem-Nijmegen vastgesteld. In het RPW heeft de regio afspraken gemaakt om het overaanbod aan bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel terug te dringen.

In de Ruimtelijke Uitwerking staat welke bedrijfskavels van bestemming wijzigen als ze niet voor 1 januari 2021 zijn uitgegeven.

Ruimte voor groei

In de regio Arnhem-Nijmegen is een overaanbod aan werklocaties. Zolang er een overaanbod is kunnen er geen nieuwe bedrijfslocaties ontwikkeld worden. Het huidige aanbod sluit niet aan bij de toekomstige vraag van het bedrijfsleven. Door vraag en aanbod in evenwicht te brengen krijgt de regio weer ruimte voor economische groei. Met het juiste bedrijf op de juiste plek.

Bedrijfsbestemming

Tot 1 januari 2021 kunnen de aangewezen kavels nog als bedrijfslocatie worden uitgegeven. Er moet dan wel worden aangetoond dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Van de aangewezen kavels die voor 2021 nog niet zijn uitgegeven vervalt dan de bedrijfsbestemming.

Vinger aan de pols

Met de regio is afgesproken dat we ieder jaar de stand van zaken opnemen. Sinds de vaststelling van het RPW in 2018 is het overaanbod aan bedrijventerreinen al teruggebracht van 150 naar 72 ha. Dit najaar voert de regio een nieuwe monitoring uit.