Assen ,
31
maart
2020
|
14:40
Europe/Amsterdam

Samen doorpakken in de energietransitie in Drenthe

Provincie Drenthe wil de komende jaren samen met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners doorpakken in de energietransitie in Drenthe. Dat is te lezen in de energietransitie-agenda 2020-2023 ‘Samen doorpakken’. “We hebben elkaar nodig om in 2050 in Drenthe net zoveel energie op te kunnen wekken als dat we gebruiken voor het wonen, leven en werken. Door samen op te trekken, ieder vanuit zijn eigen evenredige bijdrage, kunnen we met vele kleine stappen uiteindelijk de grote stap zetten naar een energieneutrale provincie”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Het doel is dat in 2030, 40% van het energiegebruik in Drenthe hernieuwbaar wordt geproduceerd en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is. Een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen bereiken is het Drentse energiesysteem van de toekomst: een goed duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat bestaat uit een mix van verschillende energiebronnen. Om dit te kunnen realiseren bekijkt de provincie samen met netbeheerders de mogelijkheden voor nieuwe hoogspanningsinfrastructuur en schakelstations, energiehubs, hergebruik van fossiele gas-infrastructuur en waterstof als nieuwe energiedrager.

Focus

Daarnaast ligt de focus voor de komende vier jaar op het ondersteunen van dorps- en wijkinitiatieven met inzet van energiecoöperaties en het bieden van handelingsperspectief voor inwoners en ondernemers. Het handelingsperspectief voor inwoners en ondernemers wil de provincie bieden door via het Drents Energieloket en het platform Ik Ben Drents Ondernemer te laten zien, hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en hoe ze daarbij (financiële) ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast wil de provincie de nadruk leggen op relatief makkelijk uit te voeren maatregelen. “Niet iedereen hoeft direct een isolerende schil om het huis te plaatsen of een warmtepomp aan te schaffen’, licht Stelpstra toe. “Radiatorfolie plaatsen of contact opnemen met een Energiecoach is ook al een mooie eerste stap in de goede richting”.