Utrecht ,
03
december
2019
|
13:30
Europe/Amsterdam

Samen investeren in lokale energie

Hoe zorgen we ervoor dat de provincie Utrecht in 2040 energieneutraal is? Dat kan alleen als iedereen meedoet: provincie, gemeenten, bedrijven en inwoners. In gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn inwoners al enkele jaren actief in energiecoöperatie Hé, Heuvelrug Energie. Bestuurslid Pieter Ruigewaard vertelt hoe de vrijwilligers van Hé inwoners helpen energie op te wekken en te besparen, mede dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht.

“We zijn ongeveer 8 jaar geleden begonnen, vertelt Pieter. “Een buurman die al betrokken was bij de energietransitie op landelijk niveau nam het initiatief. Hij vroeg mij om mee te doen met de oprichting van een lokale coöperatie. Wij geloven dat vooral burgers en bedrijven zorg moeten dragen voor de energietransitie en dat de overheid zorgt voor de randvoorwaarden om dit voor elkaar te krijgen. Door bijvoorbeeld partijen met elkaar in contact te brengen en initiatieven te steunen. Daarom hebben we een energiecoöperatie opgericht, met actieve en betrokken inwoners, gericht op het versterken en aanjagen van de energietransitie. Ik ben blij verrast dat er zoveel kennis en kunde bij inwoners zit. We hebben inmiddels 150 leden waarvan 25 actief als vrijwilliger. Veel mensen zijn voor hun werk al met energie en duurzaamheid bezig en willen ook als vrijwilliger bijdragen aan de energietransitie in hun eigen woonomgeving. Dat is leuk en geeft veel voldoening.”

Lokale energie

Pieter vervolgt: “We hebben al veel bereikt. We ondersteunen sportverenigingen en scholen bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak. In november zijn op de daken van de Brandweerkazerne in Maarn en cultureel centrum De Binder in Leersum in totaal bijna 1.000 zonnepanelen geplaatst. Deze zijn door 80 inwoners gefinancierd. Dit soort collectieve projecten zijn bedoeld voor iedereen die graag ‘eigen’ zonnepanelen wil, maar die er geen goede plek voor heeft op het eigen dak. Investeren in duurzame energie is ook interessant voor de portemonnee. Deze projecten leveren al snel ruim 5% rendement op, bij spaargeld is dat veel minder en het is minder risicovol dan beleggen op de beurs. En wat zo leuk is aan lokaal investeren: je ziet elke dag zelf wat er met je geld gebeurt.

Energieambassadeurs

We geven ook gastlessen op basisscholen en helpen mensen ook bij het besparen van energie in hun eigen huis. Enkele van onze leden hebben bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) de opleiding tot energieambassadeur gevolgd. Inwoners kunnen een afspraak met hen maken. Ze lopen dan samen door het huis en krijgen tips hoe ze energie kunnen besparen. Ook organiseren ze informatieavonden en brengen ze eigenaren van gelijksoortige huizen bij elkaar om samen te werken aan energiebesparing.

Inwonerparticipatie in RES

Als energiecoöperatie willen we ook graag meedoen in de regionale energiestrategie (RES) in onze regio. Om de overstap naar duurzame energie te maken is draagvlak nodig. Wij weten hoe je inwoners kunt betrekken en hebben veel contacten in de lokale gemeenschap. Voor een grote verandering als deze is lokale betrokkenheid en bewustwording nodig. Alleen zo krijgen we het voor elkaar.”