Lelystad,
02
juli
2019
|
09:12
Europe/Amsterdam

Samen naar een Nationaal Eiwitplan

Stelt u zich eens voor. In 2030 is onze bevolking met 2 miljard toegenomen. Dit betekent dat wij in de komende jaren meer voedsel moeten produceren dan we in de afgelopen 5 miljoen jaar hebben gedaan. Gevolg: de druk op ecologie, economie en onze gezondheid neemt toe. De wereldvoedselprijzen stijgen. Kortom we krijgen voedseltrek! Maar wat kunnen we zelf doen om deze trek tegen te gaan? Volgens Harry Aiking van de Vrije Universiteit is de oplossing eenvoudig. We moeten met elkaar minder dierlijke eiwitten consumeren.

Teveel eten

Zoals wij in Flevoland zeggen: we gaan eten als een pionier, met 80% groen op ons bord. Dit is één van de oplossingen, wat kunnen we nog meer doen? Uit onderzoek is gebleken dat we teveel eten. Een derde van wat we kopen in de supermarkt gooien we weg. Laten we met elkaar afspreken dat we voortaan bewuster boodschappen doen, eten als een pionier en minder weggooien. Doen we dit, dan hebben we in 2030 geen voedseltrek maar eiwitlust!

Naar een Nationaal Eiwitplan

Om een versnelling in de eiwittransitie te realiseren is nationale krachtenbundeling tussen overheden, ondernemers, opleiders, onderzoekers en ontwikkelaars nodig. Om deze reden heeft provincie Flevoland samen met de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voorgesteld om samen een Nationaal Eiwitplan te maken. De 1ste bijeenkomst met 50 partners is georganiseerd in Flevoland, omdat wij als een belangrijke partner in de eiwittransitie worden gezien.

Zomer 2020

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de regionale, nationale, Europese en mondiale kansen en uitdagingen. New Foresight heeft onderzoeksresultaten gepresenteerd voor het versnellen van de nationale eiwittransitie. Daarnaast is er aan verschillende thematafels gesproken over onder andere productie eiwitrijke teelten, diervoeders, consumptie en innovatie. Het ministerie van LNV wil voor de zomer van 2020 het Eiwitplan afronden.