13
september
2019
|
16:16
Europe/Amsterdam

Schrijf je in voor het tiende Nationaal Delta Congres

Samenvatting

Op donderdag 14 november vindt het tiende Nationaal Deltacongres plaats in de Zeelandhallen in Goes. Het Nationaal Deltacongres is hét jaarlijkse moment om elkaar als deltacommunity te zien, met elkaar in gesprek te gaan en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen rond het Deltaprogramma.

Tijdens het Deltacongres gaan we graag in gesprek over vraagstukken zoals:

  • Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op droogte of een forse storm?
  • Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie?
  • En wat doen we als het mis gaat?

Het IPO is naast de Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijke partner van het Deltaprogramma. 

Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden.

Verwacht interessante sprekers, workshops en presentaties en gesprekken.
Inschrijven is nu mogelijk.