Haarlem,
06
februari
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

Sectoren in Noord-Holland krijgen adviesrol over stikstofaanpak

Om stappen te zetten naar een oplossing voor het stikstofprobleem in Noord-Holland startte op 5 februari 2020 een eerste overleg tussen de commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) en belanghebbenden uit de regio.

Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van Schiphol, VNO-NCW, waterschappen, de landbouwsector, agrarische collectieven, Bouwend Nederland, natuurorganisaties, gemeenten, ANWB, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het ministerie van Defensie.

Zij gaan het overzicht houden op de gebiedsgerichte aanpak waar de provincie mee bezig is. In 12 gebieden die grenzen aan stikstofgevoelige Natura 2000 wordt gekeken welke bronnen van stikstofuitstoot kunnen verminderen.

Samen met de beleidsregel stikstof en de daarbij behorende vergunningverlening vormt de gebiedsgerichte aanpak de basis voor de aanpak van de stikstofproblematiek in Noord-Holland. Deze starten in maart en april.

Per gebied komen concrete maatregelen om stikstofdepositie bij de bron aan te pakken. Dat moet ervoor zorgen dat de neerslag van stikstof op kwetsbare natuur een stuk minder wordt.

Daarnaast streeft de provincie ernaar om nog meer herstelmaatregelen in de Natura 2000-gebieden uit te voeren. Deze gebiedsgerichte aanpak vindt plaats via 12 gebiedsprocessen in 5 regio’s in Noord-Holland.