Arnhem ,
26
juni
2019
|
14:15
Europe/Amsterdam

Slimmer werken en talent beter benutten

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Met de regeling Sociale Innovatie daagt provincie Gelderland werkgevers uit meer te investeren in scholing en nieuwe manieren van samenwerking. Door slim samen te werken en talent beter te benutten kunnen bedrijven het beste uit hun mensen halen.

Slim (samen) werken

Bij innovatie denken we snel aan technologische innovatie, maar we hebben sociale innovatie nodig om dit te laten werken. Door slimmer (samen) te werken en het werk beter te organiseren kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en daarin blijven leren en ontwikkelen. Sociaal innovatieve bedrijven zijn succesvoller en productiever.

Zelfsturende teams

Voorbeelden van sociale innovatie zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden.

Te weinig tijd en geld

Uit onderzoek blijkt dat veel Gelderse werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Met de regeling wil de provincie werkgevers stimuleren om werk te maken van sociale innovatie. Provincie Gelderland zet hiervoor €2 miljoen in. De regeling is bedoeld voor MKB ondernemers, scholen en gemeenten, allen met een ondernemingsraad.

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen werkgevers het beste uit de mensen en uit de organisatie.’

De regeling Sociale Innovatie gaat 1 augustus 2019 in.