Haarlem,
13
juni
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Slingerende paden voor vlinders in Kop van Noord-Holland

Speciaal voor vlinders en andere insecten past de provincie Noord-Holland langs de provinciale weg N245 in Schagen een nieuwe manier van maaien toe: sinusmaaien. Door slingerend te maaien ontstaan stroken met meer variatie in vegetatiehoogte, windluwte, temperatuur en bloeitijdstip. Dat is vooral goed voor bloemzoekende insecten als vlinders.

Het sinusmaaien werd vorig jaar voor het eerst in de Noord-Hollandse bermen toegepast, in Zuid-Kennemerland en IJmond. De proef met de nieuwe maaimethode is uitgebreid naar de naar de berm van de N245 tussen Schagen en Dirkshorn. 

Golven voor diversiteit

Het maaien in slingers of golven zorgt voor verschillende windluwe. Daarnaast ontstaan voor insecten natte en koele plekken om te schuilen of juist om op te warmen. Zo vindt iedere insectensoort het beste plekje wat op dat moment nodig is. Gevarieerd maaien leidt ook tot een langere bloeiperiode, meer voedselaanbod en een grotere kans op voortplanting. Hierdoor ontstaat een grotere diversiteit aan planten en dieren in Noord-Holland.

Maaien van de bermen

De provincie is verantwoordelijk voor het maaien van de bermen langs provinciale wegen. In het voorjaar wordt in de buurt van kruisingen en de eerste meter vanaf de provinciale weg gemaaid. Hierdoor blijft het zicht voor weggebruikers goed. In juni en juli volgt een tweede maaironde van deze plekken. In het najaar (september/oktober) wordt de volledige berm van de provinciale weg tot aan de sloot gemaaid. Sinusmaaien gebeurt alleen op plaatsen waar voldoende ruimte is.