Assen,
29
november
2018
|
17:15
Europe/Amsterdam

Soortenrijk Drenthe: samen werken aan biodiversiteit

Op donderdagmiddag 29 november 2018 tekenden elf Drentse gemeenten, vier waterschappen en de provincie Drenthe het document ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. Zij worden hierin ondersteund door tal van betrokken maatschappelijke organisaties. De partners zetten zich gezamenlijk in voor een grotere biodiversiteit in het landelijk gebied.