02
mei
2019
|
12:18
Europe/Amsterdam

Uitnodiging stakeholderconferentie EU Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Samenvatting

Hoe kan Nederland invulling geven aan de in het Nationaal Strategisch Plan op te nemen doelen? Dat is de vraag die centraal staat op donderdag 23 mei in De Woonindustrie te Nieuwegein tijdens de gezamenlijke Stakeholderconferentie over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Graag nodigen wij belanghebbenden hiervoor uit.

Wat verandert er?
De eerste voorstellen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbesluit (GLB) van de Europese Commissie zijn op sommige punten een breuk met het verleden.Zo worden economische, ecologische én sociale doelen uiteengezet, en is er meer dan ooit aandacht voor leefomgeving en klimaat. In de nieuwe benadering gaan we steeds meer naar prestatiebeloning.

Meer ruimte voor lidstaten en samenwerken aan de gezamenlijke opgave
Het GLB 2021-2027 zal minder “one size fits all” zijn: Brussel bepaalt de hoofdlijnen, maar lidstaten krijgen meer dan ooit tevoren ruimte om Europees beleid te vertalen naar hun nationale context, wat vorm zal krijgen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het Nationaal Strategisch Plan omvat alle aspecten van het GLB, waaronder ook de basispremie, de sectorale steun, de nieuwe ‘eco-regelingen’ en plattelandsontwikkeling. We maken het NSP samen: het Rijk én de Provincies, de waterschappen, in dialoog met alle stakeholders bij het landbouwbeleid. Deze interessante gezamenlijke opgave, namelijk om een goed NSP voor Nederland te maken, vormt de basis voor de conferentie. De conferentie is een startmoment waarin we eerste stappen zetten om komend jaar tot de invulling van het NSP te komen.

Programma
Bekijk hier het programma van de dag.

Aanmelden kan via: nspconferentie.nl/aanmelden/

Praktische informatie  
Datum Donderdag 23 mei 2019
Tijd 09.00 - 17.30 uur
Locatie De Woonindustrie, Nieuwegein
Website toekomst GLB toekomstglb.nl