Arnhem ,
05
juni
2019
|
15:15
Europe/Amsterdam

Start van ontzameling deel Gelderse kunstcollectie

Gelderland start met het ontzamelen van een deel van de huidige provinciale kunstcollectie. Het doel is de kwaliteit van de collectie te verbeteren door het aantal stukken beeldende kunst dat de provincie in bezit heeft met 10% te verminderen.

Transparant, zorgvuldig en verantwoord

Het gaat om kunstwerken die geen connectie hebben met Gelderland, in slechte staat zijn en waarbij restauratie niet meer loont. Ook werken waarvan meer dan één exemplaar in de collectie opgenomen is, komen in aanmerking voor ontzamelen. De provincie ontzamelt transparant, zorgvuldig en verantwoord volgens de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO).

Afstotingsdatabase

Alle objecten zijn te zien op de afstotingsdatabase van 5 juni tot en met 31 juli 2019. Tijdens deze periode kan iedereen reageren op het voorgenomen besluit tot ontzamelen.

Voor belangstellenden

Werken die geen connectie met Gelderland hebben, komen in aanmerking voor ontzamelen. Ziet u in het overzicht toch stukken die een relatie hebben met de provincie? Bijvoorbeeld omdat er een locatie op is afgebeeld die binnen de provinciegrenzen valt? Laat het weten, Dan maken we opnieuw een overweging.

Voor collectiebeherende instellingen

Beheert u een collectie die openbaar toegankelijk is en heeft u belangstelling in één of meerdere stukken? Dan horen we het graag. Na sluitingstermijn van de periode op de Afstotingsdatabase reageren we op belangstelling voor herplaatsing. Na afstemming kunt u het stuk op een vooraf vastgestelde datum ophalen, onder de voorwaarde dat u transport organiseert, bekostigt en het werk niet op de markt brengt.

Voor kunstenaars

Bent u maker van één van de aangeboden kunstwerken en wilt u het werk graag terug? Dan horen we het graag. Na sluitingstermijn van de periode op de Afstotingsdatabase reageren we op uw belangstelling. Mocht er ook een openbare instelling interesse hebben in overname van uw werk, dan overleggen we dit met u. Is dat niet het geval, dan kunt u het werk op een vooraf vastgestelde datum ophalen, onder de voorwaarde dat u zelf transport organiseert en het werk niet opnieuw op de markt brengt.

Vervolg

Werken die niet als beschermwaardig worden gemeld, die niet worden herplaatst en waarvoor de kunstenaar geen belangstelling toont, worden verkocht volgens de richtlijnen in de LAMO.