Leeuwarden ,
04
december
2019
|
16:30
Europe/Amsterdam

Statement provincie Fryslân over beleidsregels stikstofaanpak

Vandaag zijn een kamerbrief (ministerie LNV) en een persbericht (IPO) verstuurd over de beleidsregels stikstofaanpak.

De provincie Fryslân komt met haar eigen statement:

"Provincie Fryslân probeert zowel op inhoud als qua planning aan te sluiten bij het Rijk en IPO, maar heeft ook steeds gecommuniceerd dat het verloop van de Friese Aanpak voorop staat. Dat is nog steeds het geval. Het is bekend dat we meerdere gesprekken met sectoren hebben gevoerd. Daarbij zijn ook de knelpunten van de eerdere regelgeving aan bod gekomen. Door de open en constructieve gesprekken met de vertegenwoordigers van belanghebbende sectoren in Fryslân, hebben we inzicht gekregen in hun zorgen, ideeën en wensen. De belangrijkste punten uit de gesprekken heeft provincie Fryslân ingebracht in overleggen die wij samen met andere provincies voerden met het Rijk en IPO. De landelijke regels die hier nu uit voortkomen, zijn op voor ons belangrijke punten aangepast. Het college heeft het voornemen om op 10 december een besluit te nemen over de nieuwe beleidsregels voor Fryslân."