Haarlem ,
25
april
2019
|
15:10
Europe/Amsterdam

Steeds meer woningen rondom stations in Noord-Holland

Gemeenten bouwen steeds meer nieuwbouwwoningen rondom de OV-knooppunten. Dit geldt zowel binnen 1200 meter als voor de 10 minuten fietsafstand. Dat blijkt uit de tussentijdse monitor waarmee de provincie Noord-Holland de voortgang van ontwikkelingen rond OV-knooppunten meet. 

De ruimte rondom stations wordt steeds intensiever benut. De ambitie is om gemiddeld 50% van alle nieuwbouwwoningen in Noord-Holland binnen 1200 meter van een OV-knooppunt te bouwen. Deze ambitie halen we nu nog niet met 41% van de woningbouwplannen binnen 1200 meter. Dit is deels te verklaren door regionale en lokale verschillen. Het aantal geplande woningen rond de knooppunten is ten opzichte van de monitor 2017 wel flink gestegen: van 99.300 naar 170.200 woningen. Dit geldt echter ook voor het totaal aantal geplande woningen in Noord-Holland: van 250.000 naar 416.900.Joke Geldhof: “De druk op de woningmarkt is in onze provincie nog steeds enorm. Ook de filedruk is in delen van onze provincie groot. Wij stimuleren het daarom dat woningen vooral rondom stations en andere belangrijke openbaar vervoerknooppunten gebouwd worden. Zo zijn mensen eerder uit en thuis en benutten we de ruimte in de stad optimaal. Zo sparen we het landschap bovendien. De cijfers uit deze monitor laten zien dat we goed op weg zijn.”

Meer woningen rond OV-knooppunten

Deze tussentijdse monitor geeft een analyse van de actuele woningbouwcijfers. In het najaar verschijnt de complete monitor OV-knooppunten. De tussentijdse monitor laat zien dat het bruto aantal nieuwbouwwoningen vanaf 2015 sterker groeit dan in de jaren 2012-2014. In de periode 2015-2017 zijn jaarlijks ruim 10.000 woningen gerealiseerd in vergelijking met de ongeveer 8.000 woningen per jaar in de jaren daarvoor. In 2018 gaat het zelfs om bijna 14.000 woningen.

Het aandeel woningen binnen 1200 meter is in enkele gemeenten flink gestegen, vergeleken met de Monitor OV-knooppunten 2017. Gemeente Uitgeest stijgt van 57% naar 76%, de gemeente Beverwijk van 55% naar 60%, gemeente Ouder-Amstel van 48% naar 58%, gemeente Hoorn van 50% naar 58% en gemeente Alkmaar van 27% naar 46%.

10 minuten fietsen

Het aandeel nieuwbouwwoningen binnen 10 minuten fietsen, ligt in bijna alle regio’s boven de 50%. In de regio Zuid-Kennemerland ligt maar liefst 92% van de woningbouwplannen op fietsafstand van een OV-knooppunt. Alleen in de regio Kop van Noord-Holland is het percentage ongeveer 30%. In deze regio zijn ook minder OV-knooppunten en de gemeenten in deze regio zijn uitgestrekter.Bij knooppuntontwikkeling gaat het vaak om complexe gebiedsontwikkelingen op binnenstedelijke locaties die een lange adem vergen. Uiteraard moeten gemeenten zorgvuldig omgaan met wet- en regelgeving met betrekking tot onder meer natuurgebieden, milieuzones en geluidscontouren en bestaande afspraken over woningbouw. Hierdoor duurt het enkele jaren voordat het knooppuntenbeleid terug te zien is in de meetbare resultaten waar de monitor op is gebaseerd.Met het programma OV-knooppunten wil de provincie Noord-Holland de ruimte rondom stations beter benutten. We zetten in op levendige stationsomgevingen waar mensen graag willen werken, wonen en recreëren. We constateren dat steeds meer gemeenten prioriteit geven aan ontwikkelingen en investeringen rondom hun stations. Veel stationsomgevingen maken op dit moment een transformatie door en krijgen in hun stationsgebied een mix aan bedrijven, woningen, horeca en andere voorzieningen.