17
juni
2020
|
20:39
Europe/Amsterdam

Steun van de gezamenlijke provincies voor de oproep van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO

De gezamenlijke provincies verenigd in het IPO ondersteunen de oproep van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO over de noodzaak om gezamenlijk met rijk en provincies de schouders er onder zetten om uit de stikstofcrisis te komen. Ook provincies zijn van mening dat naast natuurherstel er ook ruimte moet zijn voor economische ontwikkeling. De inzet van het kabinet (verwoord in de kabinetsbrief van 24 april) en het rapport van Remkes zijn stappen in de goede richting, maar niet voldoende. Provincies gaan graag met sectoren verder werken aan denkbare oplossingen - zowel landelijk als gebiedsspecifiek - om de vergunningverlening verder op gang te helpen.

Link naar de brief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO