Den Haag,
28
november
2019
|
09:30
Europe/Amsterdam

Stikstof: eerste stap naar Zuid-Hollandse gebiedsaanpak

Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Jeannette Baljeu hebben op 25 november met vertegenwoordigers van diverse sectoren gesproken over de stikstofproblematiek.

Het gesprek ging over de bezwaren en knelpunten met betrekking tot de huidige beleidsregel, die als doel heeft de vergunningverlening in de provincie Zuid-Holland weer op gang te brengen. Het overleg sluit aan bij het streven van de provincie om samen met verschillende sectoren op te trekken in het zoeken naar oplossingen voor de stikstofproblematiek.

Het overleg heeft in constructieve sfeer plaatsgevonden, waarbij alle sectoren de ruimte hebben gekregen hun zorgen kenbaar te maken. Een breedgedeelde wens is, dat de eerder in de beleidsregels geconstateerde verschillen tussen Rijk en provincies weggenomen worden. Dit is ook de inzet van het provinciebestuur. Daarnaast is geconstateerd dat bij alle sectoren grote welwillendheid is om samen met de provincie te werken aan oplossingen. Dit krijgt verder vorm in de gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt per stikstofgevoelig Natura-2000-gebied bekeken wat de mogelijkheden zijn voor het terugbrengen van de stikstofdepositie. In Zuid-Holland gaat het om 13 van de in totaal 21 Natura-2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof.

Het is de bedoeling om vanaf nu maandelijks met de sectorpartijen om tafel te gaan. Daarnaast bestaat er grote bereidheid bij de Commissaris van de Koning en bij alle gedeputeerden om ook met individuele sectoren in gesprek te blijven.