Arnhem,
31
oktober
2019
|
09:45
Europe/Amsterdam

Stikstofdebat in Gelderse Staten

Op 30 oktober 2019 voerden Provinciale Staten een debat over stikstof. Ze willen hiermee invloed krijgen op het beleid van Gedeputeerde Staten op het stikstofdossier.

Na de uitspraak van de Raad van State en het advies van de commissie Remkes werken het Rijk en de 12 provincies in hoog tempo aan het stikstofbeleid en de vergunningverlening. Boeren trokken naar Den Haag en de provinciehuizen om hun onvrede te uiten. Bekijk de pagina over Programma Aanpak Stikstof.

Regels in Gelderland opgeschort, niet ingetrokken

Het debat verliep op woensdagavond 30 oktober 2019 op een rustige en verbindende manier. Zorgvuldigheid, betere communicatie en herstel van het vertrouwen waren de belangrijkste onderwerpen. De meeste partijen konden zich vinden in het opschorten van de regels. Gedeputeerde Peter Drenth benadrukte dat de regels in Gelderland niet zijn ingetrokken. 'Laat ik het hier nog maar eens zeggen, ze zijn opgeschort. Niet ingetrokken.'

Geen steun voor moties

PVV en Forum voor Democratie willen dat de strenge stikstofregels worden versoepeld. Daar was geen steun voor. Ook een motie van Forum voor Democratie, om de verleende vergunningen te respecteren, haalde het niet. De motie van D66, om duidelijke communicatie rondom de stikstofcrisis en de crisis te gebruiken voor de transitie naar een nieuw voedselsysteem, haalde het ook niet.

Andere onderwerpen

PS bespraken op 30 oktober 2019 ook andere onderwerpen. Zo gingen ze akkoord met het voorstel ‘Verordening rechtspositie Staten- en commissieleden Gelderland 2019 en met de machtiging IPO voor ondertekening Klimaatakkoord. Ze stelden ook 3 startnotities Regionale Energiestrategieën vast.