Zwolle,
04
april
2020
|
14:35
Europe/Amsterdam

Stikstofruimte kan nog niet worden gekocht in Overijssel

Het opkopen van stikstofruimte van agrarische bedrijven om andere projecten mee te realiseren, ofwel het extern salderen, is op dit moment niet mogelijk in Overijssel. Provincie Overijssel is in overleg met andere provincies hoe de vergunningsregels om extern salderen mogelijk te maken eruit moeten zien.

Extern salderen is een praktische mogelijkheid die ruimte biedt voor initiatiefnemers uit alle sectoren. Bedrijven in bijvoorbeeld de bouw, industrie of landbouw mogen 70% gebruiken voor bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijf. Dat is goed voor de economie, maar door de afroming, dragen we ook bij aan vermindering van de stikstofdepositie in de natuur.

De regels zijn in december 2019 vastgesteld, maar het extern salderen vraagt nog om een verdere uitwerking. “Dat willen we zorgvuldig doen, in afstemming met andere provincies en de minister,” vertelt Gert Harm Ten Bolscher, gedeputeerde Landbouw en Natuur. “We willen niet dat agrarische bedrijven massaal worden opgekocht vanwege de stikstofruimte. In Overijssel zijn we trots op onze landbouwsector, die 10% deel uit maakt van onze economie. Het opkopen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van het landelijk gebied. Daarom willen we de uitwerking van de regels afstemmen met onze partners in de bouw, industrie, landbouw en natuurorganisaties.”

Aandacht voor zorgen uit landbouwsector

Overijssel heeft aandacht voor de zorgen uit de landbouw. Zij verwachten dat er veel stikstofruimte verdwijnt uit de agrarische sector doordat kapitaalkrachtige ondernemingen de rechten opkopen. Ten Bolscher vindt dat iedereen vooruit moet kunnen met de regeling én dat het moet goed zijn voor het landelijk gebied. “Bouwprojecten moeten mogelijk blijven en jonge boeren moeten de mogelijkheid houden om een familiebedrijf over te nemen. Leefbaarheid, vitaliteit en toekomstperspectief van het landelijk gebied zijn voor ons van cruciaal belang. Om dat te realiseren hebben we elkaar nodig. Dat vraagt om goed overleg en afstemming met de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. We hopen dat we op korte termijn tot een goede oplossing kunnen komen. Duidelijkheid en zorgvuldigheid is in ieders belang.”

Lees meer op www.overijssel.nl/stikstof