Den Haag,
26
mei
2020
|
15:35
Europe/Amsterdam

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020

Gedupeerden die kosten in 2019 en 2020 kosten maken of hebben gemaakt voor het opruimen van gedumpt drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen bij hun provincie.

De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten die in 2019 en 2020 gemaakt zijn voor het opruimen van gedumpt drugsafval. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in afstemming met de VNG tot stand gekomen. De toezegging is dat het rijk jaarlijks, in elk geval tot en met 2024, tot € 1 mln beschikbaar stelt voor uitvoering van de regeling(en).

100% vergoeding particulieren, 50% vergoeding publieke rechtspersonen

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen particulieren, inclusief Staatsbosbeer, die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken. Particulieren krijgen van de kosten voor het afvoeren en verwerken van gedumpt drugsafval en het eventueel saneren van bodem vergoed. Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) 50%. In beide gevallen tot een maximum van € 24.999,- .

Aanvragen subsidie

De provincie Noord-Brabant is in 2020 het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland (met uitzondering van de provincie Gelderland, die haar eigen subsidieregeling uitvoert). Voor meer informatie en het aanvragen van een subsidie kunt u terecht op www.gelderland.nl/Subsidies/drugsafval-verwijderen voor dumpingen in Gelderland en www.subsidiedrugsafval.nl voor dumpingen in overige provincies. Het moment van openstelling kan per provincie iets verschillen, maar zal naar verwachting in de loop van de maand juni plaatsvinden.