Arnhem ,
03
mei
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Subsidies bestrijding invasieve exoten in Gelderland

Terreinbeheerders, gemeenten en waterschappen kunnen sinds 3 mei 2019 subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland voor de bestrijding van invasieve exoten. Deze uitheemse plant- en diersoorten dreigen op sommige plekken alle andere planten en dieren te verdringen. Ze brengen schade aan landbouw, gebouwen, menselijke gezondheid en de biodiversiteit.

Invasieve exoten

In Nederland zijn veel plant- en diersoorten die hier vroeger niet leefden. Het merendeel, zo’n 2.000 soorten, zorgt niet voor problemen. Een klein gedeelte, bijvoorbeeld de Aziatische duizendknopen, Amerikaanse vogelkers en Nijlgans, doet dat wel. Deze soorten vermenigvuldigen en verspreiden zich zo snel, dat andere soorten daardoor in de verdrukking komen. Ook zorgen deze plant- en diersoorten voor schade aan landbouw, gebouwen, dijken en wegen. Zo lijkt een bepaald soort exotisch rivierkreeftje onschuldig, maar maken ze gaten in dijken.

Gelderse plan van aanpak

Provincie Gelderland maakte vorig jaar, als een van de eerste provincies, een plan van aanpak voor de bestrijding van woekerende uitheemse soorten. In het plan staat de aanpak voor de soorten die op de Europese lijst staan met plant- en diersoorten die schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit. Daarnaast staat in het Gelderse plan een aantal extra plant- en diersoorten die niet op de Europese lijst staat, maar die in Gelderland wel degelijk een bedreiging is voor de biodiversiteit. Zoals Japanse Duizendkoop en watercrassula.

In de natuurgebieden

De provincie pakt de bestrijding van soorten die nog maar weinig voorkomen of die nieuw zijn zelf op. In die gevallen geeft de provincie opdracht voor bestrijding en betaalt dat ook als het nodig is. Voor een aantal invasieve soorten die wel al wijdverspreid zijn, is nu deze subsidieregeling opgesteld. Daarbij ondersteunt de provincie Gelderland de terreinbeheerders bij de bestrijding van veelvoorkomende woekerende exotische soorten in natuurgebieden. Terreinbeheerders kunnen voor 5 soorten 95% van de bestrijdingskosten vergoed krijgen. Dat geldt voor bestrijding van de Aziatische duizendknopen, Canadese guldenroede, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en zonnebaars.

Buiten de natuurgebieden

Daarnaast wil de provincie de bestrijding buiten de natuurgebieden ook stimuleren. Gemeenten en waterschappen kunnen daarom een bijdrage van €10.000 krijgen als ze een gebiedsplan opstellen om de 5 wijdverspreide exoten aan te pakken. Meer informatie over deze regeling vindt u op onze subsidiepagina.

Bestrijding door vrijwilligers

Inwoners van Gelderland kunnen op dit moment ook subsidie krijgen voor het bestrijden van deze plaagsoorten. Dat kan via de regeling ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. In Nijmegen en Renkum gebruikten vrijwilligers deze subsidie om reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop in stadsparken en plantsoenen te bestrijden. Deze subsidie is overigens niet alleen bedoeld voor de bestrijding van plaagsoorten. Het kan ook gebruikt worden voor het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur of de organisatie van lokale natuuractiviteiten door inwoners.