05
november
2018
|
10:21
Europe/Amsterdam

Terugkijken: bijeenkomst PS-leden over Klimaatakkoord

Samenvatting

Op 1 november was er een informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten (PS) leden over het Klimaatakkoord. U kunt de livestream van deze bijeenkomst nu terugkijken.

De provincies spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Onderdeel van het Klimaatakkoord zijn de regionale energiestrategieën (RES). Provincies werken samen met gemeenten, waterschappen en het Rijk aan deze regionale energiestrategieën. Het Klimaatakkoord gaat echter over meer dan de RES. Het betreft ook mobiliteit, landbouw/natuur en industrie. Ook aan deze klimaattafels nemen de gezamenlijke provincies deel.

Stand van zaken
Op 1 november was er een informatie bijeenkomst voor Provinciale Staten (PS) leden over het Klimaatakkoord. Daar kregen PS-leden uit eerste hand informatie over de stand van zaken van het Klimaatakkoord uit het Klimaatberaad door voorzitter Ed Nijpels. Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving vertelde over de analyses. De bestuurlijke delegatie die namens de gezamenlijke provincies aan de klimaattafels deelnemen, gaf een toelichting op de onderhandelingen aan deze tafels vanuit het perspectief van de provincies. Naast deze korte pitches van de delegatieleden was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Klik hier als u deze informatiebijeenkomst wilt terug zien.

Tweede bijeenkomst
Medio januari organiseert het IPO een tweede bijeenkomst voor PS-leden.