Den Haag ,
08
oktober
2018
|
09:53
Europe/Amsterdam

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben. Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.

Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie: ” De snelle reactie van het kabinet toont aan dat het klimaat de aandacht heeft die het moet hebben in het kabinet. Maar voor regionaal maatwerk zoals in de RES hebben we heldere kaders nodig. Zo geeft het kabinet wel aan dat de overheid niet de volledige transitie zal betalen, maar geeft ze niet aan hoe die financiering dan wel moet. De provincies gaan er van uit dat het kabinet ten behoeve van dat proces snel duidelijk maakt welke ruimte zijn zelf vrij maakt zodat helder is dat de kosten niet oneigenlijk afgewenteld worden op de medeoverheden en de samenleving. Voor alle onderdelen van het klimaatakkoord zijn heldere kabinetskeuzes onontbeerlijk en dat die ontbreken is zorgelijk. Om de planning te halen, is actief mee doen van het kabinet aan de tafels noodzakelijk. Alleen door samen te werken kunnen we komen tot de door iedereen zo gewenste concretisering op korte termijn.“

Ruimtelijke impact klimaattransitie
In het perspectief op de NOVI komt het kabinet met háár denkrichtingen voor zorgvuldig ruimtegebruik van de transitie. Met die erkenning van de ruimtelijke impact van de klimaattransitie erkent het kabinet tevens de rol van decentrale overheden daarin. ‘Daar zijn we natuurlijk blij mee”, aldus Fackeldey. Wel lijkt het Kabinet daarentegen ook al keuzes te willen maken over manier waarop we invulling moeten geven aan hernieuwbare opwekking op land. Denk bijvoorbeeld aan een zonneladder en grootschalige clustering van duurzame opwek. “Dat zijn afwegingen die we juist in de RES willen maken. Wij roepen het kabinet op die keuzes niet vooraf vast te leggen, maar die mee te nemen in de RES” zegt Fackeldey. “Want zo werken we samen aan gedragen regionale keuzes als onderdeel van een landelijke klimaataanpak.”